Vi på Consciouscommuter.com är måna om våra läsares personliga uppgifter. Därför hanterar vi dessa i enlighet med GDPR. Nedan hittar du hela listan på alla våra skyldigheter till dig som läsare av vår sajt.

Var samlar vi uppgifterna ifrån?

Uppgifter samlas från våra läsare som kontaktar oss via kontaktformulär. Vissa uppgifter kan eventuellt samlas in vid intervjutillfällen när läsarna vill skriva för oss.

Uppgiftsminimering

Consciouscommuter.com samlar inte in mer uppgifter än vad vi absolut behöver.

Korrekthet

Vi på Consciouscommuter.com gör allt vi kan för att hålla alla uppgifter korrekta. När vi upptäcker något fel så ser vi till att rätta den på en gång.

Lagringsminimering

Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som är minimalt nödvändigt för att uppfylla ändamålet.

Integritet

Consciouscommuter.com  gör allt för att se till att dina uppgifter är skyddade på alla sätt.

Vi varken säljer eller hyr ut dina uppgifter till någon annan.

Rätt att bli glömd

Enligt lagen så har du som besökare rätt att bli glömd. Kontakta oss så tar vi bort allt vi har samlat in om dig omedelbart.